¾E„¡”ºå½¹å ´RSSåQˆãŠã™ã™ã‚ï¼‰ ¾E„¡”ºå½¹å ´ã‹ã‚‰ã®æƒ…報をRSSで配ä¿?/description> 2021-12-15 08:30:00+09:00 Copyright © Aya Town. All Rights Reserved. weekly 1 旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5466.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-12-15T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5442.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5442.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-12-01T15:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5425.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5425.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-11-22T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5422.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5422.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-11-12T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5404.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5404.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-11-02T13:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5376.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5376.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-10-22T10:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5366.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5366.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-10-12T10:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5358.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5358.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-10-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5331.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5331.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-09-21T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5327.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5327.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-09-16T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/3478.html"> <title>¾iå©šæ–°ç”Ÿ‹z…R‚’応援しまã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/3478.html</link> <description></description> <dc:date>2021-09-06T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5295.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5295.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-09-03T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4583.html"> <title>¾E¾ãƒ¦ãƒã‚¹ã‚Ÿë‚¨ã‚Ÿëƒ‘ヹ{‚¯é€šä¿¡ http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4583.html 2021-08-26T08:00:00+09:00 ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室 旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?2021/8/23 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5273.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-08-23T10:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 農産物の審査情報 2021/08/11 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5240.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-08-11T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 農産物の審査情報 2021/08/02 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5223.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-08-02T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 令和3òq?æœ?1日 農産物の受付情報 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5200.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-07-21T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€æ¢…雨の季½‹€ã®å†™çœŸå±• http://www.thecoolermovie.com/site/garden/5157.html 2021-07-01T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> 障がい福¼œ‰ã‚µãƒ¹{ƒ“わVƒ»éšœãŒã„児通所支援について http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/5073.html 2021-06-14T00:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> ¾E‘Ö²³ã‚Ÿëƒ¼ã‚¹ï¼ˆãƒˆãƒ¬ãƒƒã‚­ãƒŸë‚°åQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/5065.html</link> <description></description> <dc:date>2021-06-02T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4668.html"> <title>¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€å†¬ã®å†™çœŸå±?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4668.html</link> <description></description> <dc:date>2021-01-13T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>å»ø™¨­èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4611.html"> <title>マイナンバーカードの健康保険­a¹{¨ã—ての利用についã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4611.html</link> <description></description> <dc:date>2020-12-24T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4441.html"> <title>¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€¿U‹ã®å†™çœŸå±?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4441.html</link> <description></description> <dc:date>2020-10-08T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>å»ø™¨­èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4756.html"> <title>「オミ냩イン通いの場」アプリについて http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4756.html オンライン通いの場アプãƒ?/description> 2020-10-01T00:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症の媄éŸÑ«ã‚ˆã‚Šäº‹æ¥­åŽå…¥ãŒæ¸›ž®‘している中ž®äº‹æ¥­è€…等に対する固定資産½EŽã®è»½æ¸›æŽªç½®ã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4506.html 2020-10-01T00:00:00+09:00 町民èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºãŠã§ã‹ã‘バスカについã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4138.html</link> <description></description> <dc:date>2020-08-24T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4016.html"> <title>マイナポイントの生끗边{¿ãŒé–‹å§‹ã•ã‚Œã¾ã—た http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4016.html 2020-07-01T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€åˆå¤ã®å†™çœŸå±•ã€€ http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4001.html 2020-06-26T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> 役場本庁舎への雨量計­a­ç½®ã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/3996.html 2020-06-25T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³å‹•ç”» http://www.thecoolermovie.com/site/garden/3483.html 2020-04-20T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³ http://www.thecoolermovie.com/site/garden/ 2020-04-17T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€æ˜¥ã®å†™çœŸå±•ã€€ http://www.thecoolermovie.com/site/garden/3490.html 2020-04-17T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ¾E¾ã®æ‰‹ç´¬æŸ“織工房の秋å±Þqœžå’Œã•ã‚“が「三井ゴヹ{ƒ«ãƒ‡ãƒ³åŒ è³žã€ã®æœ€é«˜è³žã€Žã‚°ãƒ©ãƒ³ãƒ—リ』を受賞されましã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/3373.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-25T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/3089.html"> <title>マイナンバーカードを‹zȝ”¨ã—た消費‹zÀL€§åŒ–½{–とã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/3089.html</link> <description></description> <dc:date>2020-01-17T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Rå‹™èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/3085.html"> <title>マイキーIDを設定しませんかåQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/3085.html</link> <description></description> <dc:date>2020-01-16T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Rå‹™èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/3078.html"> <title>つくってãÑ‚ˆã†ï¼ãƒžã‚¤ãƒŠãƒ³ãƒãƒ¼ã‚«ãƒ¼ãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/3078.html</link> <description></description> <dc:date>2020-01-16T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/1089.html"> <title>新築住宅の固定資産税の課½EŽå…é™?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/1089.html</link> <description>【あや】町の概要、自然生態系農業、産業と覛_…‰ã€ãƒªã‚üc‚¤ã‚¯ãƒ«æ”¿ç­–、行事ã€?/description> <dc:date>2019-12-02T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/2934.html"> <title>熊須¼„ç›¤åº—の熊須健一さんが『現代の名工』に選ばれました http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/2934.html 2019-11-14T00:00:00+09:00 ¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºã€€ãƒã‚¿ãƒªãƒ³ã‚?amp;ã‚üc‚¤ã‚¯ãƒªãƒŸë‚°åQ­ï¼¡åQ°ã€Žï¼´ï½ï½•ï½?de åQ¡ï½™ï½ã€å¥½è©•é…å¸ƒä¸­åQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/2859.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-10T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/2728.html"> <title>「綾のごはん手帖ã€?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/2728.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <!-- /ENTRIES --> </rdf:RDF> <a href="http://www.thecoolermovie.com/">²ÝòìÉçÇøÔÚÏß¹Û¿´Ãâ·ÑÏÂÔØ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>